HEEMKUNDIGE KRING DRONGHINE
 

 

U bent nu hier: Home
Heemkundige kring Dronghine vzw
 

terug naar Publicaties

INHOUDSTAFEL JAARBOEKEN DRONGHINE VAN 2011 TOT HEDEN

 

titel

auteur

blz

 

2011   jaarboek XXX

 

 

Woord   vooraf                                                       

Willy   Herteleer           

5

100 jaar geleden
Wat gebeurde in Drongen in 1911

Luc   Bracke

7

Het   lijmbedrijf Rectavit 1958-2004

Julien   Vangansbeke

25

Kermisffiches

Willy   Herteleer

35

De   piëta in de Oude Abdij

Bart   Fransen

68

Schilderijen   uit de norbertijnenabdij

Jo   Bombay

75

Pierre-Victor   Le Jeune d'Allegeershecque

Guy   Schrans

83

Walter   Godefroot en de Ronde van Vlaanderen

Roger   Tuytschaever

92

Oude   hoeven in Keuze

Piet   Cassiman

101

Op   bezoek bij de familie Moerman in Amerika

Machteld   Lekens

119

Auguste Boute, twee schilderijen in Leiehome

Piet   Cassiman en Ruben Cassiman

127

Oude   liefde roest niet

Bernard   Wante

134

Het   clubhuis van de Generale Bank 1931-2011

Julien   Vangansbeke

139

De   pastoors na 1802

Piet   Cassiman

149

Landhuis   Het Beukenhof

Marc   Manesse

169

Het   pachthof Ten Bremt te Burst

Georges   Souffreau

211

Nieuwe   straten

Jo   Bombay

231

Waor’n   me wulder Baorelveldse schenteventers, brawiers of brouve scholgaastses?

August   Coppens

237

Wat   gebeurde in Drongen in 2010

David   Maes

253

Nieuws   uit Leiehome

Miche   Walckiers (red.)

291

Verslag   van de werking 2010

David   Maes

299

Onze   publicaties

 

304

Schenkingen

David   Maes

307

Een   liedje en een gedichtje

Luc   Bracke

312

Heemkundige   Kring Dronghine

 

315

 

2012   jaarboek XXXI

 

Woord   vooraf                                                        

Willy   Herteleer

5

In   memoriam

Firmin   Verbeke en Roger Van Ghysegem

7

100   jaar geleden

Wat   gebeurde in Drongen in 1912

Luc   Bracke

11

 

Een   allerbeweenlykst en hertscheurend ongeval

Luc   Bracke

39

Asselsch   Blad

Julien   Vangansbeke

69

Werkboekjes

Guido   Demuynck

79

Ernest   Lekens, oorlogsheld 1914-1918

Luc   Lekens

91

Alice   Buysse en haar buitenverblijf

Sylvie   Brems

98

Noijt   cruijt soo crachtigh en ghesont

Paul   Huys

103

Serviam

Ann   Baert

112

25   jaar Kringwerking

Stany   Vandermoere

117

Berichten   in de Gazette van Gend 1779-1791

Paul   Huys

121

Patentbelastingen

Guido   Demuynck

139

Wielerkoersen

Julien   Vangansbeke

155

Bloedgeven

Jan   Vleeshouwers

172

Van   Zeve(n)cotte over Drongen

Daniël   Van Ryssel

175

De   vlastelling van 1840

Guido   Demuynck

177

De   familieportretten van den Bogaerde - de Lens door Ch.-L. Picqué (1851)

Paul   Huys

199

Tram   403 in Drongen

Erik   De Keukeleire

209

Vroeger   en nu

Kristof   de Schryver

218

Iffer   Maria Hautekeete es ‘t nee^ntig jaor

August   Coppens

231

Wat   gebeurde in Drongen in 2011

David   Maes

243

Nieuws   uit Leiehome

Miche   Walckiers

283

Een   nieuw boek: Drongen Sint-Gerolf - trouwen 17de en 18de eeuw

Francine   De Paepe

293

Verslag   van de werking 2011

David   Maes

295

Onze   publicaties

 

299

Schenkingen

 

302

Een   liedje en een gedichtje

Luc   Bracke

307

Heemkundige   Kring Dronghine

 

310

Namenindex

Eric   Dekeuckelaere

315

 

 

2013   jaarboek XXXII

 

Woord vooraf                                                         

Willy Herteleer

5

100 jaar geleden

Wat gebeurde in Drongen in 1913

Luc Bracke

7

 

Wereldtentoonstelling Gent 1913

Luc Bracke

45

Domien Ingels en de Wereldtentoonstelling 1913 

Machteld Lekens

49

Weerbare mannen op het einde van de 16de eeuw

Guido Demuynck

51 

Kasteel Het IJzeren Hekken

een draaischijf in de bevoorrading 

 

Peter Taghon

 

77

Verdwenen kruidenierswinkels 

Julien Vangansbeke

85

Beeldhouwer - keramist MaRf

Luc Lekens

98

Het Goet van Avennes in 1620

een kaart van Jacques Horenbault

Jo Bombay

107

Sporen uit de IJzertijd en de Romeinse periode op de plaats van de huidige voetbalvelden

aan de Keiskant, Sint-Gerolfstraat 16

Gunter Stoops

Wim De Clercq

Guy De Mulder

113

In d’Assels is De Buent verlaten

Jacques Viaene

     149

Volkstelling 1586

Guido Demuynck

160

Architecten, metselaars en stukadoors 

Julien Vangansbeke

169

Gelezen in de Gazette van Gend 1755-1778

Paul Huys

181

Gaby in Congo (1956-1999)

Het verhaal van een reiskoffer 

Lotte Deschepper

199

40 jaar Kunst-, Ambachten- en Folkloremarkt 

Willy Herteleer

217

Dirk Blanchaert

Verdienstelijke Drongenaar 2013

Willy Herteleer

221

Nog over Zeger van Kortrijk als heer van Drongen

Paul Huys

226

Een nieuwe straat:   Hoge Bilk

Jo Bombay

229

Hoe damme ons in Baorelvelde koesten bezighaa^n en ’t neffentijd ruize mouk’n,

om tons nie in tij^ in ’t scholle of thuis te   g’rouk’n

August Coppens

231

Wat gebeurde in Drongen in 2012

David Maes

 247

Nieuws uit Leiehome

Anja Baeyens (red.) 

281

Amina zorgt voor een uniek vijfgeslacht 

Chris Scherpereel

287

Verslag van de werking 2012 

David Maes

289

Onze publicaties 

 

294

Schenkingen 

 

297

Een liedje en een gedichtje 

Luc Bracke

305

Heemkundige Kring Dronghine 

 

308

Namenindex 

Eric Dekeuckelaere

313

 

 

 

  

2014   jaarboek XXXIII

 

Woord   vooraf                                                       

Willy   Herteleer

5

100 jaar geleden
Wat gebeurde in Drongen in 1914

Luc   Bracke

7

Brieven   van het gemeentebestuur
Wereldoorlog I - 1914

Willy   Herteleer

49

Index artikels in onze jaarboeken over beide wereldoorlogen

Jo   Bombay

55

De Oude Abdij tijdens Wereldoorlog I

Fernand   Van den Abeele

58

Omtrent dagboekfragmenten uit 1914-1918 van Virginie Loveling

André   Despretz

69

Overleven in een grote oorlog

Gaston   Vandewalle

127

Aspecten van het dagelijks leven tijdens Wereldoorlog I

Jo   Bombay

131

Opgeëiste arbeiders tijdens WO I

Kathleen   Devolder

143

Postkaarten in de Grote Oorlog

Luc   Bracke

153

Van herbergen tot cafés

Julien   Vangansbeke

159

Wally Van de Velde, kunstschilder - cineast

Luc   Lekens

181

Kerkelijk erfgoed en kunstpatrimonium

Jo   Bombay

185

Patentbelastingen

Guido   Demuynck

209

De kieslijst 1897-1898

Julien   Vangansbeke

223

Gelezen in de Gazette van Gend 1792-1795

Paul   Huys

230

Weet e nog wat damme in die^n laotsten helft van Baorelvelde amol uitstakk’n …

August   Coppens

243

Wat gebeurde in Drongen in 2013

Willy   Herteleer

253

Nieuws uit Leiehome

Anja   Baeyens (red.)

273

Twee nieuwe boeken

 

284

Verslag van de werking 2013

Willy   Herteleer

291

Onze publicaties

 

296

Schenkingen

Willy   Herteleer

299

Een liedje en een gedichtje

Luc   Bracke

303

Heemkundige Kring Dronghine

 

308

Namenindex

Eric   Dekeuckelaere

313

 

2015   jaarboek XXXIV

 

Woord   vooraf                                                            

Luc   Bracke

5

100 jaar geleden
Wat gebeurde in Drongen in 1915

Luc   Bracke

7

Brieven van het gemeentebestuur
Wereldoorlog I - 1915

Willy   Herteleer

39

Oorlogsbrieven

August   Blanchaert / Willy Herteleer

102

Het verhaal van Gustaaf Braeckman

Provincie   Oost- Vlaanderen / Jo Bombay

109

Voetbalclub VV Drongen 1929-1959

Julien   Vangansbeke

117

Realia uit Drongen en Meigem in het verhalend proza van Buysse

Bart   Veeckmans

130

50 jaar Cultuurplatform

Willy   Herteleer

141

De natuurlijke kinderen én de erfenis van jonkheer François Théodore Stalins

Bart   Veeckmans

159

Lieve Van der Weeën, kunstschilder

Luc   Lekens

190

Geschiedenis van de keizersnede

Jan   De Clerck

195

Caesarius

Jo   Bombay

206

Vroedvrouwen

Jo   Bombay

209

Gelezen in de Gazette van Gend 1796-1800

Paul   Huys

215

Patentbelastingen

Guido   Demuynck

231

De kieslijst 1966-1968

Julien   Vangansbeke

245

Klasreünie 1954-2014

Anne-Mie   Hautekeete

252

In Baorelvelde van ’t schole naor huis 't Laotste stik

August   Coppens

255

Fietsroute naar Sint-Pieters-station

Jo   Bombay

263

Bulkenlandschap in de Treinstraat als beschermd monument

Jo   Bombay

267

Ferre   Pauwels
Verdienstelijke Drongenaar Cultuur 2015

Willy   Herteleer

271

Wat gebeurde in Drongen in 2014

David   Maes

275

Een nieuw boek

Francine   De Paepe

303

Nieuws uit Leiehome

Anja   Baeyens (red.)

307

Verslag van de werking 2014

Willy   Herteleer

313

Onze publicaties

 

318

Schenkingen

Willy   Herteleer

321

Heemkundige Kring Dronghine

 

324

Namenindex

Eric   Dekeuckelaere

329