HEEMKUNDIGE KRING DRONGHINE
 

 

U bent nu hier: Home
Heemkundige kring Dronghine vzw
 

terug naar Publicaties

INHOUDSTAFEL JAARBOEKEN DRONGHINE VAN 2001 TOT 2010

 

titel

auteur

blz

 

 

2001 jaarboek XX

 

Twee eeuwen onderwijs te Baarle

Cassiman Piet

1

Adriaen Walckiers eist niet betaalde wandelkoop

Schepens Erik

31

Drongenaars worden Amerikanen

Derveaux Hilde

37

De beste hoofden te Drongen onder de baronie Nevele

Maes David

39

Twee krantenknipsels uit de Gazette van Gent

Huys Paul

43

De groentenkwekers van Drongen

Vangansbeke Julien

45

Leven in Drongense herbergen

Heyerick André

57

Over het wethuis en de schandpaal van Baarle

Huys Paul

59

Sinterklaasgebruiken in Vlaanderen

Dehandschutter Lieven

71

Heerlijkheden en lenen te Drongen en te Baarle

Maes David

79

Van criminele feiten in Drongen

Huys Paul

121

40 jaar Leiezonen te Baarle

Van Uytfanck Lea

125

10 jaar Gentse Buitenband

Vanacker Luc

129

Het wapenbezit in Drongen in 1789

Huys Paul

133

De Baarlse klok in Ronsele

Cassiman Piet

143

De Tuinwijk 1922-2000

Vangansbeke Julien

145

Nieuwe straatnamen te Drongen

Bombay Jo

155

Drongen, van vroeger en nu

Bombay Jo

159

Uit 't goedens, uit 't leudens maor vuer de lolle

Coppens August

161

Honderdjarige te Baarle

Walckiers Miche

175

Wat gebeurde in Drongen in 2000

De Meyer Detlef

177

 

2002 jaarboek XXI

 

De Drongense textielveredelingsfabriek Alsberge-Van Oost

Vangansbeke Julien

1

Heerlijkheden en lenen te Drongen en te Baarle (2)

Maes David

27

Openbare ambten te Baarle

Cassiman Piet

41

Pastoor tien gendarmes waard

De Smet Erik

47

Zij overleefden net niet het einde van WO I

Maes David

51

Pastoor Jozef Van Volsem

Cassiman Piet

53

Armand Pien heeft een warme herinnering aan 't Heilig Huizeken

Bombay Jo

59

Wandelend door het gehucht Slindonk

Steenbeke Imelda

61

De watering Oude Kale en Meirebeek

Claeys Florimond

65

De donkere 19de eeuw te Baarle

Maes David

69

Kaart met de bezittingen van de Drongense norbertijnenabdij uit 1743

Maes David

71

De Zang Maetschappy van Baerle

Cassiman Piet

101

Bekroonde Drongense auteurs

Bombay Jo

111

Gesprek tussen de Drongense laureaten Julien Vangansbeke en Daniël Vleeshouwers

Vangansbeke Julien / Vleeshouwers Daniël

115

Drongen, het decor van De Bruggenbouwer van Daan Meesters (Daniël Vleeshouwers)

Maes David

129

Jaarboek 2001: aanvullingen en rechtzettingen

 

131

Wat d' Assels was en nog een beetje is

Schelstraete Lucien / Dewettinck Adolf

133

Het gemeentebestuur te Drongen tussen 1795 en 1976

Cassiman Piet

149

De zondagachternoene een moe^ ou nie verleen, daor es altijd ieverst iets te doen vuer elkendeen

Coppens August

167

Wat gebeurde in Drongen in 2001

De Meyer Detlef

189

Honderjarige in Leiehome

Walckiers Miche

221

Piet Cassiman ere-ondervoorzitter

Maes David

223

 

2003 jaarboek XXII

 

De Drongense Civiele Bescherming

Vangansbeke Julien

1

Pachtcontracten te Drongen

Schepens Erik

13

Cijns van de armen van Laarne

Schepens Erik

21

Het Drongens orgelpatrimonium

Friant Leon

23

Overstromingen te Drongen

Bombay Jo

47

Archiefoverdracht van Baarle naar Latem

Cassiman Piet

49

Nationale fiscaliteit van Franse tijd tot WO I

Vanhee Tony

55

Honderd jaar bakkerij Haenebalcke te Drongen

Cassiman Karel

59

De meisjesschool Drongen

Duwijn Clara

75

Café In den Karpel

Vangansbeke Julien

79

Halewijnmolen

Cassiman Piet

89

Heerlijkheden en lenen te Drongen en te Baarle (3)

Maes David

97

De kruisweg van Evarist De Buck

Cassiman Karel

145

Vlie^n d' er ieverst ouksters

Coppens August

153

Een Drongense onderwijsfamilie in de 20ste eeuw

Vleeshouwers Daniël

169

Scouts verbeteren een wereldrecord

Meuleman Miguel

177

Wat gebeurde in Drongen in 2002

De Meyer Detlef

179

Een Drongens liedeken

 

211

Een nieuw boek: Drongen Sint-Gerolf - trouwen 1800-1900

Bracke Luc

217

Onze nieuwe website

Bracke Luc

217

 

2004 jaarboek XXIII

 

Duivensport in Drongen

Vangansbeke Julien

7

Het landboek van Baarle 1666

Cassiman Piet

21

Oudgedienden van Napoleon vereerd met de medaille van Sint-Helena

Maes David

39

30 jaar Wielertoeristenclub De Centrumvrienden Drongen

Saelens Robert

43

Drongense aspecten van Een Kleurechte Klaproos

Vleeshouwers Daan

47

De Sint-Martinuskerk te Baarle

Cassiman Piet

65

Een nieuw Mariakapelletje te Baarle

Cassiman Piet

71

Drongen in straatnamen buiten Drongen

Bombay Jo

73

Een merkwaardige molenafbeelding

Bombay Jo

78

Een nieuw kerkhof voor Drongen-Centrum

Maes David

83

Een dubbele kijk op de grenzen van Drongen

Maes David

86

Luchtfotografie en het archeologisch erfgoed van Drongen

Urmel Lien

109

De Sint-Gerolfkerk krijgt haar eerste torenuurwerk

Maes David

119

Nog iets over de Drongense veren

Maes David

121

Biografie Florimond Deprest

Cassiman Piet

124

Twee portretten van Drongenaars door Raoul Van den Heede

Vaernewijck Eddy

132

Café Staaksken

Vangansbeke Julien

135

Een Drongense oppasser voor een Aziatische olifant in de Gentse zoo

Maes David

142

Kleine veu^elkes vaa^n om ze 't haa^n

Coppens August

147

Noeit mee twieen, wriee weinig alliene, ten minsten mee drij^en

Cassiman Karel

157

Wat gebeurde in Drongen in 2003

De Meyer Detlef

161

20 jaar Markant

Vantomme Jeannine

184

Nieuws uit het Leiehome

Walckiers Miche

185

Dronghine Digitaal Archief

Bracke Luc

191

Een nieuw boek: Drongen Sint-Gerolf - dopen 1800-1900

Bracke Luc

194

Twee nieuwe boeken: Namenindex en Registers op de jaarboeken

Dekeuckelaere Eric

197

Namenindex

Dekeuckelaere Eric

211

 

2005 jaarboek XXIV

 

Restauratiewerken in de Oude Abdij

Boone Dirk

7

Het landboek van Baarle 1723

Cassiman Piet

14

De verdwenen jongensschool

Daniel Vleeshouwers

38

110 jaar Christelijke Mutualiteiten

Bogaert Godelieve

47

Eer het vat in duigen valt. Basistechnieken van het ambachtelijk kuipen

Waelput Erik

61

Drongense gedenktekens, een inventaris

Bombay Jo

65

Het Lammeken

Cassiman Piet

93

Uit onze verzamelingen: Uithangbord van café In de Miere

Rogge Marc

97

Uit onze verzamelingen: Uithangbord van café De Melkerij

Vangansbeke Julien

98

Honderd jaar kinderzorg (1904-2004). De Drongense bijdrage

Bombay Jo

101

De verzameling telefoontoestellen van Willy Duward

Vangansbeke Julien

109

75 jaar Davidsfonds

Waelput Erik

114

Overlijdens in de periode 1851-1853

Maes David

125

Rouwprentjes

Tuytschaever Roger

136

Drongense sprokkelingen

Maes David

149

Over d'houvre en de vlie^re wa klapp'n en op de stopp'le een vinke snapp'n

Coppens August

157

Wat gebeurde in Drongen in 2004

De Meyer Detlef

173

Nieuws uit het Leiehome

Walckiers Miche

195

Dronghine Digitaal Archief

Bracke Luc

202

Een nieuw boek: Drongen Sint-Gerolf begravingen 1800-1833 en 1890-1900

Bracke Luc

205

Namenindex

Dekeuckelaere Eric

221

 

2006 jaarboek XXV

 

100 jaar geleden. Wat gebeurde in Drongen in 1906

Bracke Luc

7

Het gaederinckboek van Baarle 1750

Cassiman Piet

21

Een Drongense chirurgijn hanteert zijn scheers (1638)

Huys Paul

39

Drongense biljartspelers en -clubs

Vangansbeke Julien

41

Aankoop heerlijkheid Drongen en de familie Walckiers

Cassiman Piet

58

Frederik De Pestel, martelaar

Luyssaert Jan

70

Lijst van de burgerwacht in 1642

Dobbelaere Michel & Maes David

73

Opeisingen van goederen te Baarle

Dobbelaere Michel & Maes David

76

Van priesterage tot bibliotheek

Cassiman Piet

79

Nog over het zangkoor van Baarle

Huys Paul

85

Obiits in de Drongense kerken

Bombay Jo

91

Jean Bilquin en Henri Vandermoere, twee Drongense kunstschilders

Vangansbeke Julien

99

Verkopingen van zwart goed

Cassiman Piet

108

Van herberg De Engel tot Dienstencentrum Drongen

Maes David

117

Uit onze verzamelingen: fragmenten van een romaanse doopvont

Bombay Jo

123

Twee nieuwe straatnamen

Bombay Jo

127

Wereldbrand in een dorp

Vangansbeke Julien

130

Drongense sagen en legenden

Coppens August

133

Slodder zoe ou mee zijn geflodder in ’t waodre lodd’ren

Coppens August

156

Wat gebeurde in Drongen in 2005

De Meyer Detlef

161

Nieuws uit het Leiehome

Walckiers Miche

186

Dronghine Digitaal Archief

Bracke Luc

191

Een nieuw boek: Drongen - Beschermde Monumenten

Bombay Jo

193

Een nieuw boek: Caerte Boek Bourgoyen

Merlevede Marijke

195

Namenindex

Dekeuckelaere Eric

211

 

 

2007 jaarboek XXVI

 

25 jaar Heemkundige Kring Dronghine

Herteleer Willy

7

Jo Bombay, verdienstelijke Drongenaar

Herteleer Willy en Bombay Jo

13

100 jaar geleden. Wat gebeurde in Drongen in 1907

Bracke Luc

19

Drongense priesters en kloosterlingen in de 19de en 20ste eeuw

Cassiman Piet

35

Het textielbedrijf Captain (1946-1977)

Vangansbeke Julien

77

Een snoepje van Elodietje

Vangansbeke Julien

90

Gavergracht, het kasteel en zijn bewoners

Vanvooren Gerard

95

De reuzen

Cassiman Piet

113

Tempeliers in Drongen?

Bombay Jo

119

Herbergier(ster)s in Baarle

Cassiman Piet

129

Lustige bolders

Vangansbeke Julien

139

De eerste poldermolen stond in Drongen

Denewet Lieven

145

Ciné Palace

Vangansbeke Julien

165

Paal- of veldschuren in Drongen

Jurgens Suzan

171

Van 't scholle naor huis langst de Baorelveldse kessei^

Coppens August

207

Wat gebeurde in Drongen in 2006

De Meyer Detlef

221

Nieuws uit Leiehome

Walckiers Miche

251

De Oude Abdij van Drongen / Het boek

Decavele Johan e.a.

262

Een nieuw boek: Volkstellingen Drongen en Baarle 1795-1796

Merlevede Marijke

271

Een getuigenis uit Alsberge-Van Oost

Deherdt René / Van Hecke Tanya

275

Beelden uit 2006

Bracke Luc

279

Namenindex

Dekeuckelaere Eric

306

 

 

2008 jaarboek XXVII

 

100 jaar geleden. Wat gebeurde in Drongen in 1908

Bracke Luc

7

De pastoors van Baarle in de 19de en 20ste eeuw

Cassiman Piet

25

Kunstschilder Karel De Bondt 1888-1973

Lekens Luc

42

De Luchterenkerkweg omstreeks 1950

Vangansbeke Julien

49

Drongen in oorkonden van de Gentse kartuizers

Maes David

67

Baarle varia

Cassiman Piet

83

De norbertijnenabdij van Drongen. Een bibliografie

Bombay Jo

89

De staat van goed van Pieternelleken Haenebalcke

Bracke Luc

131

De staten van goed van Baarle

Cassiman Piet

147

De klokken(luiders) van de Sint-Gerolfkerk

Vangansbeke Julien

159

De familie Verbiest te Baarle

Cassiman Piet

174

De veldwachter, een verdwenen ambt

Maes David

187

De Tour de France kwam even langs

De Schryver Kristof

196

Sprokkelingen

Maes David

201

De Broel, een Drongense enclave in Sint-Martens-Latem

Maes David

211

Dopen 1901-1950

Cassiman Piet

216

Van ‘t scholle naor tendend Baorelvelde torten we ‘n holfure, al ‘t Cromvelde trutseldegen we ‘t neffentijd meer dan een ure

Coppens August

223

Wat gebeurde in Drongen in 2007

Maes David

241

Nieuws uit Leiehome

Miche Walckiers / Hugo Vandenbussche

281

Twee nieuwe boeken: Staten van goed Drongen - bundels / registers

Dobbelaere Michel

289

Een liedje en een gedichtje

 

305

Namenindex

Dekeuckelaere Eric

314

 

 

 

 

 

2009 jaarboek XXVIII

 

100 jaar geleden. Wat gebeurde in Drongen in 1909

Bracke Luc

7

De auto verovert Drongen

Vangansbeke Julien

27

Baarleveer

Cassiman Piet

41

Baarle Frankrijk of Baarle Vrankrijk?

Cassiman Piet

55

Edgard De Gezelle, kunstschilder en dichter

Lekens Luc

59

Madam De Keyser

Stefaan De Groote & Bart D'hondt

65

Café-feestzaal Boerenhof

Vangansbeke Julien

109

In 't Land van Nevele

Cassiman Piet

123

Obiits in de Drongense kerken, een uitbreiding

Bombay Jo

129

Pastoors Jean Colle (1809-1880) en Albert Mommens (1820-1883)

Tuytschaever Roger

133

Een verkenning van de Drongense bodem

De Schryver Kristof

143

Arthur Vandegehuchte (1910-2002), een markante Drongenaar

Vangansbeke Julien

147

Een Beyaert en het Werk der Vlamingen te Parijs

Cassiman Piet & Cassiman Ruben

151

Het resolutieboek van de Bourgoyen (1713-1796)

Maes David

155

Twee archiefvondsten (1689 & 1748)

Huys Paul

206

Het oude kerkhof van Vinderhoute / Een geslaagde restauratie

Maes David

217

30 jaar Leielopers

De Schryver Kristof

221

Een Van Dyck te Baarle?

Cassiman Piet

226

Louys Bogaert, waard in Den Roden Hoed (1695)

Huys Paul

229

Had molenaar Pieter Lambrecht een kwalitetsprobleem?

Huys Paul

233

Sint-Theresiakapel in Baarle

Bombay Jo

235

Al trutselend, dsoukeleur'nd en schenteventend tsoldegen wulder langst Baorelverlde

Coppens August

241

Wat gebeurde in Drongen in 2008

Maes David

257

Nieuws uit Leiehome

Miche Walckiers (red.)

295

Een nieuw boek: Baarle Sint-Martinus parochieregisters 19de eeuw

Bracke Luc

301

Een liedje en een gedichtje

Bracke Luc

315

Namenindex

Dekeuckelaere Eric

323

 

 

2010 jaarboek XXIX

 

Woord vooraf  

Willy Herteleer

7

100 jaar geleden

Wat gebeurde in Drongen in 1910

Luc Bracke

27

Wegwijzer 1910

Roger Tuytschaever

41

Kastelen

Piet Cassiman

en Ruben Cassiman

55

Amerika is een schoon land

Julien Vangansbeke

65

Beeldhouwer Emiel Poetou

Luc Lekens

123

Herinneringen aan de Oude Abdij

José De Poorter

129

KVE Drongen dribbelt over een Romeinse weg

Gunter Stoops

143

De Leiezonen scoren hogerop

Paul Cassiman

151

Pastorie Sint-Gerolf als monument beschermd

Jo Bombay

206

Baarle en de Petrus Christusdreef

Roger Tuytschaever

221

Inwoners van Drongen in de 13de eeuw

André Braet en Luc Goeminnne

226

Het vliegplein van Mariakerke

Marc Manesse

233

Dertig jaar toneel in de Sint-Paulusschool te Luchteren

Paul Goossens

235

Inventaris van ons bouwkundig erfgoed

Jo Bombay

257

De Drongense minivoetbalclub

Julien Vangansbeke

295

Van camera obscura tot fotografie

Jan Camerlinckx

301

Verbleef Adolf Hitler te Drongen tijdens de Eerste Wereldoorlog?

Jo Bombay

323

Een nieuwe straat: Hellewee

Jo Bombay

203

De landboeken en gebruikboeken van de parochie Drongen

Guido Demuynck

205

Zuster Clara, een Baorelvelds nonneken

August Coppens

216

In de Rondehuisjesdreve

August Coppens

225

Baziel Goethals uit Den Ploeg wierd opgeëist binst den Tweeden Wirreldorlog

August Coppens

227

Wat gebeurde in Drongen in 2009

David Maes

239

Een nieuw boek: Drongen landboek 1604

Guido Demuynck

291

Verslag van de werking 2009

David Maes

293

Onze publicaties

 

299

Schenkingen

 

302

Een liedje en een gedichtje

Luc Bracke

307

Heemkundige Kring Dronghine

 

310

Namenindex

Eric Dekeuckelaere

315